Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
С Днем учителя!

Для маладога спецыяліста

Дата: 26 июля 2019 в 07:38, Обновлено 29 сентября в 16:04

У 2021/2022 навучальным годзе ва ўстанову адукацыі прыняты на работу  маладыя спецыялісты:

Любарцава Дзіяна Андрэеўна, настаўнік англійскай мовы.

Скіпар Раман Міхайлавіч, настаўнік працоўнага навучання.

Парфёнава Вікторыя Уладзіміраўна, настаўнік пачатковых класаў.

У дапамогу маладому настаўніку 

Парады для маладога настаўніка

1. Прыходзьце ў кабінет крыху раней званка, пераканайцеся, ці ўсё гатова да ўроку, ці добра растаўлена мэбля, ці чыстая дошка, ці падрыхтаваны ТСН, наглядныя дапаможнікі. Уваходзьце ў клас апошнім. Дамагайцеся, каб усе навучэнцы віталі Вас арганізавана. Агледзьце клас, асабліва - недысцыплінаваных рабят. Старайцеся паказаць навучэнцам прыгажосць і прывабнасць арганізаванага пачатку ўрока, імкніцеся да таго, каб на гэта сыходзіла кожны раз усё менш і менш часу.

2. Не марнуйце час на пошук старонкі Вашага прадмета ў класным журнале, яе можна прыгатаваць на перапынку. Не прывучайце дзяжурных пакідаць на стале настаўніка запіску з прозвішчамі адсутных.

3. Пачынайце ўрок энергічна. Не задавайце пытанне: Хто не выканаў дамашняе заданне? - гэта прывучае вучняў да думкі, быццам невыкананне дамашняга задання - справа непазбежная. Вядзіце ўрок так, каб кожны вучань пастаянна быў заняты справай, памятайце: паўзы, марудлівасць, гультайства - біч дысцыпліны.

4. Захапляйце навучэнцаў цікавым зместам матэрыялу, стварэннем праблемных сітуацый, разумовай напругай. Кантралюйце тэмп урока, дапамагайце слабым паверыць у свае сілы. Трымайце ў поле зроку ўвесь клас. Асабліва сачыце за тымі, у каго няўстойлівая ўвага. Прадухіляйце спробы парушыць працоўны парадак.

5. Звяртайцеся з просьбамі, пытаннямі некалькі часцей да тых навучэнцаў, якія могуць займацца на ўроку староннімі справамі.

6. Матывуючы ацэнкі ведаў, надайце сваім словам дзелавы, зацікаўлены характар. Пакажыце вучню над чым яму варта папрацаваць, каб заслужыць больш высокую ацэнку.

7. Сканчайце ўрок агульнай ацэнкай класа і асобных навучэнцаў. Хай яны адчуваюць задавальненне ад вынікаў сваёй працы. Паспрабуйце заўважыць дадатнае ў рабоце недысцыплінаваных рабят, але не рабіце гэта занадта часта і за невялікія намаганні.

8. Сканчайце ўрок са званком. Нагадайце пра абавязкі дзяжурнага.

9. Ухіляйцеся ад залішніх заўваг.

10. Пры недысцыплінаванасці навучэнцаў старайцеся абыходзіцца без дапамогі іншых. Памятайце: наладжванне дысцыпліны пры дапамозе чужога аўтарытэта не дае вам карысьці, а хутчэй шкодзіць. Лепш звярніцеся за падтрымкай класа.

Метадычныя рэкамендацыі

1. Уважліва сачыце за навукова-метадычнай літаратурай, вядзіце бібліяграфію літаратуры па пытанню якое Вас цікавіць.

2. Захоўвайце і назапашвайце матэрыялы, якія адлюстроўваюць вопыт Вашай працы: планы, канспекты, дыдактычныя дапаможнікі, тэмы сачыненняў вучняў, іх пытанні, адказы, свае назіранні за духоўным развіццём школьнікаў. Адзначайце пры гэтым Вашы сумневы, няўдачы.

3. Выбіраючы тэму для абагульнення вопыту, паспрабуйце ўлічыць поспехі і недахопы ў вашай працы і вашых таварышаў. Мэтазгодна ўзяць тэму, якую Вы лічыце найбольш важнай і патрэбнай, і паспрабуйце яе аформіць як мага дакладней, больш канкрэтна.

4. Вызначце форму абагульнення. Гэта можа быць даклад, артыкул. Але можна абагульніць вопыт і па-іншаму. Напрыклад, прывесці ў сістэму Вашы метадычныя матэрыялы (планы, карткі, схемы, віды самастойных практыкаванняў навучэнцаў), суправадзіўшы іх кароткімі тлумачэннямі.

5. Накідайце кароткі план тэмы (3-4 асноўныя пытанні), затым складзіце па тэме тэзісы. Успомніце і змясціце ў плане факты, якія будуць выкарыстаныя як падстава для Вашых высноў. Зноў і зноў удакладняйце план; ужо ў ім павінна быць асноўная ідэя і логіка выкладу тэмы.

6. Далей даклад. Спачатку - чарнавік. Да мяжы скарачайце ўвядзенне, пазбягайце агульных фраз, не імкніцеся пісаць "навукападобна". Літаратуру выкарыстоўвайце не для паўтарэння ўжо сказанага, а для паглыблення і сістэматызацыі сваіх назіранняў і высноў.

7. Ацэньвайце практычна свой вопыт. Гаворачы аб поспехах, не забудзьцеся распавесці пра недахопы, цяжкасці, памылкі. Галоўны крытэрый добрага вопыту - вынікі. Аповяд пра досвед непераканаўчы і малацікавы, калі ў ім не паказана, як растуць і развіваюцца вучні.

8. Матэрыял старайцеся выкладаць коратка, проста, лагічна, стройна, пазбягаючы паўтораў.

9. Працуючы над тэмай, райцеся з калектывам, са сваімі калегамі, расказвайце ім пра свае цяжкасці, сумневы. Так могуць з'явіцца каштоўныя думкі, патрэбныя факты.

10. Падбярыце і належным чынам аформіце дадаткі (схемы, карты, табліцы, работы навучэнцаў, спісы літаратуры і г.д.)

11. Памятайце, што, абагульняючы педагагічны вопыт, Вы выконваеце важны грамадскі абавязак, спрыяйце далейшаму паляпшэнню справы навучання і выхавання дзяцей, моладзі.

Памятка для складання тэматычнага плана (прыкладная схема)

Агульныя пытанні плана:
1 - дата;
2 - нумар урока па тэме;
3 - тэма ўрока;
4 - тып урока;
5 - мэты і задачы ўрока;
6 - метады навучання;
7 - паўтараемы матэрыял, які актуалізуе апорныя веды і ўменні вучняў;
8 - віды кантролю ведаў і зваротнай сувязі;
9 - плануемыя веды, уменні і навыкі, фармаванне якіх будзе на ўроку.

Прыватныя пытанні, якія вырашаюцца на ўроку:

1 - рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу ўрока;
2 - ажыццяўляемая сувязь вучэбнага матэрыялу з жыццём, з практыкай;
3 - дыдактычныя сродкі ўрока;
4 - самастойная праца вучняў на ўроку;
5 - метады замацавання пройдзенага на ўроку;
6 - дамашняе заданне (рэпрадуктыўнага характару і творчае).

Прыкладная схема самааналізу ўрока настаўнікам
 

1. Характарыстыка класа.

 • Тут разглядаецца структура міжасобасных адносін: лідэры, аўтсайдэры; наяўнасць груповак, іх склад; узаемадзеянне структур асабістых узаемаадносін і арганізацыйнай структуры класа.
 • Затым неабходна ахарактарызаваць недахопы біялагічнага развіцця навучэнцаў: дэфекты гледжання, слыху; саматычнае аслабленне; асаблівасці вышэйшай нервовай дзейнасці (празмерная затарможанасць ці ўзбудлівасць); паталагічныя адхіленні.
 • Пасля гэтага варта ахарактарызаваць недахопы псіхічнага развіцця: слабое развіццё інтэлектуальнай сферы тых ці іншых членаў вучнёўскага калектыву; слабое развіццё валявой сферы ў асобных навучэнцаў; слабое развіццё эмацыянальнай сферы асобы. Далей ідзе характарыстыка развіцця псіхічных уласцівасцяў: адсутнасць пазнавальнай цікавасці, патрэбнасці ў ведах, ўстаноўкі на вучэнне; недахопы ў адносінах асобы да сябе, настаўніку, сям'і, калектыву.
 • Пасля гэтага можна перайсці да аналізу недахопаў падрыхтоўкi вучняў класа: прабелы ў фактычных ведах і ўменнях; праблемы ў навыках вучэбнай работы; дэфекты ў звычках і культуры паводзін.
 • Затым разглядаюцца недахопы дыдактычных і выхаваўчых уздзеянняў школы, пасля чаго недахопы ўплыву сям'і, аднагодкаў, пазашкольнага асяроддзя.

(Вядома, цалкам неабавязкова пры кожным самааналізе ўрока даваць гэтак падрабязную характарыстыку класа, у якім ён проходзіў. Аднак самааналіз урока настаўнікам адрозніваецца ад яго аналізу кіраўніком тым, што ён арыентаваны не толькі на канкрэтны клас, але і на канкрэтных навучэнцаў)

2. Затым аналізуюцца знешнія сувязі ўрока: усталёўваецца месца і роля гэтага ўрока ў вывучаемай тэме; характар ​​сувязі ўрока з папярэднім і наступным ўрокамі.
3. Характарыстыка трыадзінай мэты ўрока з апорай на характарыстыку класа, чаго трэба дамагчыся ў ведах і ўменнях, зыходзячы са спецыфікі вучнёўскага калектыву; якое выхаваўчае ўздзеянне аказаць на навучэнцаў; якія якасці пачаць, працягваць, скончыць развіваць.
4. Характарыстыка задумы ўрока (план): што сабой уяўляе змест вучэбнага матэрыялу; як будуць засвойваць яго вучні, г.зн. якія метады навучання і формы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці; якую частку матэрыялу яны могуць засвоіць самі; якая частка матэрыялу запатрабуе дапамогі настаўніка пры яго засваенні; што неабходна трывала запомніць, а што выкарыстоўваць толькі для ілюстрацыі; што з раней вывучанага неабходна паўтарыць і на што абаперціся пры зразуменні новага; як замацаваць зноў вывучанае; што будзе цікавым і лёгкім, а што цяжка робіцца; якім чынам будуць дасягнуты на ўроку выхоўваючыя і  развіваючыя задачы.
5. Як быў пабудаваны ўрок, зыходзячы з яго задумы? Характарыстыка этапаў урока, вылучэнне вучэбна выхаваўчых момантаў, якія найбольш станоўча ці адмоўна паўплывалі на ход урока, на фарміраванне канчатковага выніку.
6. Структурны аспект самааналізу: падрабязны аналіз этапаў, якія, на думку настаўніка, мелі найбольш станоўчы ці адмоўны ўплыў на фарміраванне канчатковага выніку ўрока; аналіз адпаведнасці ў рамках гэтых момантаў задач, зместу, метадаў і формаў (доказ аптымальнасці выбару).
7. Функцыянальны аспект аналізу: вызначаецца, наколькі структура ўрока адпавядала пастаўленай мэце, задуме ўрока, магчымасцям класнага калектыву. Вылучаюцца найбольш удалыя і няўдалыя моманты ў дзейнасці настаўніка і навучэнцаў; аналізуецца адпаведнасць стылю адносін настаўніка і вучняў паспяховаму фармаванню канчатковага выніку ўрока.
8. Ацэнка канчатковага выніку ўрока: ацэнка якасці ведаў, уменняў і навыкаў, атрыманых вучнямі на ўроку, вызначэнне разрыву паміж пастаўленымі задачамі і рэальным канчатковым вынікам ўрока. Прычыны гэтага разрыву; адзнака дасягнення выхаваўчых і развіваючых задач урока; высновы і самаацэнка ўрока.

Дыдактычныя патрабаванні да сучаснага ўроку- дакладнае фармуляванне адукацыйных задач у цэлым і яго складовых элементаў, іх сувязь з развіваючымі і выхаваўчымі задачамі

 • Вызначэнне месца ў агульнай сістэме ўрокаў;
 • вызначэнне аптымальнага ўтрымання ўрока ў адпаведнасці з патрабаваннем вучэбнай праграмы і мэтамі ўрока, з улікам ўзроўню падрыхтоўкі і падрыхтаванасці навучэнцаў;
 • прагназаванне ўзроўню засваення навучэнцамі навуковых ведаў, сфарміраванасці ўменняў і навыкаў, як на уроку, так і на асобных яго этапах;
 • выбар найбольш рацыянальных метадаў, прыёмаў і сродкаў навучання, стымулявання і кантролю аптымальнага ўздзеяння іх на кожным этапе ўрока, выбар, які забяспечвае пазнавальную актыўнасць, спалучэнне розных формаў калектыўнай і індывідуальнай работы на ўроку і максімальную самастойнасць у вучэнні навучэнцаў;
 • рэалізацыя на ўроку ўсіх дыдактычных прынцыпаў;
 • стварэнне ўмоў паспяховага вучэння навучэнцаў.


Асноўныя тыпы ўрокаў:

1. Урок вывучэння новага: традыцыйны (камбінаваны), лекцыя, экскурсія, даследчая праца, навучальны і працоўны практыкум. Мэта: вывучэнне і першаснае замацаванне новых ведаў.
2. Урок замацавання ведаў: практыкум, экскурсія, лабараторная праца, сумоўе, кансультацыя. Мэта: выпрацоўка ўменняў па ўжыванні ведаў.
3. Урок комплекснага прымянення ведаў: практыкум, лабараторная работа, семінар і г.д. Мэта: выпрацоўка ўменняў самастойна прымяняць веды ў комплексе, у новых умовах.
4. Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў: семінар, канферэнцыя, круглы стол і г.д. Мэта: абагульненне адзінкавых ведаў у сістэму.
5. Урок кантролю, ацэнкі і карэкцыі ведаў: самастойная і кантрольная работа, залік, калёквіум, агляд ведаў і г.д. Мэта: вызначыць узровень авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі.

Структурныя элементы навучальнага занятка
Этапы. Дыдактычныя задачы. Паказчыкі рэальнага выніку рашэння задачы

1. Арганізацыя пачатку занятка. Падрыхтоўка вучняў да працы на занятку. Поўная гатоўнасць класа і абсталявання, хуткае ўключэнне вучняў у дзелавы рытм.
2. Праверка выканання дамашняга задання. Усталяванне правільнасці і ўсвядомленасці выканання дамашняга задання ўсімі вучнямі, выяўленне прабелаў і іх карэкцыя. Аптымальнасць спалучэння кантролю, самакантролю і ўзаемакантролю для ўстанаўлення правільнасці выканання задання і карэкцыі прабелаў.
3. Падрыхтоўка да асноўнага этапу заняткі. Забеспячэнне матывацыі і прыняцця навучэнцамі мэты, вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, актуалізацыя апорных ведаў і ўменняў. Гатоўнасць вучняў да актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці на аснове апорных ведаў.
4. Засваенне новых ведаў і спосабаў дзеяння. Забеспячэнне ўспрымання асэнсавання і першаснага запамінання ведаў і спосабаў дзеянняў, сувязяў і адносін у аб'екце вывучэння. Актыўныя дзеянні навучэнцаў з аб'ёмам вывучэння; максімальнае выкарыстанне самастойнасці ў здабыванні ведаў і авалоданні спосабамі дзеянняў.
5. Першасная праверка разумення. Усталяванне правільнасці і ўсвядомленасці засваення новага навучальнага матэрыялу; выяўленне прабелаў і  іх карэкцыя. Засваенне сутнасці засваяльных ведаў і спосабаў дзеяння на рэпрадуктыўным узроўні. Ліквідацыя тыповых памылак і няправільных уяўленняў ў вучняў.
6Замацаванне ведаў і спосабаў дзеяння. Забеспячэнне засваення новых ведаў і спосабаў дзеяння на ўзроўні прымянення ў змененай сітуацыі. Самастойнае выкананне заданняў, якія патрабуюць прымянення ведаў у знаёмай і змененай сітуацыі.
7. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў. Фарміраванне цэласнай сістэмы вядучых ведаў па тэме, курсе; вылучэнне светапоглядных ідэй. Актыўная і плённая дзейнасці вучняў па ўключэнню часткі ў цэлае, класіфікацыі і сістэматызацыі, выяўленню ўнутры прадметных і межпрадметных сувязяў.
8. Кантроль і самаправерка ведаў. Выяўленне якасці і ўзроўню авалодання ведамі і спосабамі дзеянняў, забеспячэнне іх карэкцыі. Атрыманне дакладнай інфармацыі аб дасягненні ўсімі навучэнцамі планаваных вынікаў навучання.
9. Падвядзенне вынікаў занятка. Даць аналіз і ацэнку паспяховасці дасягнення мэты і намеціць перспектыву наступнай працы. Адэкватнасць самаацэнкі навучэнца ацэнцы настаўніка. Атрыманне навучэнцамі інфармацыі аб рэальных выніках навучання.
10. Рэфлексія. Мабілізацыя навучэнцаў на рэфлексію сваіх паводзін (матывацыі, спосабаў дзейнасці, зносін). Засваенне прынцыпаў самарэгуляцыі супрацоўніцтва. Адкрытасць вучняў у асэнсаванні сваіх дзеянняў і самаацэнкі. Прагназаванне спосабаў самарэгуляцыі і супрацоўніцтва.
11. Інфармацыя пра дамашняе заданне. Забеспячэнне разумення мэты, зместу і спосабаў выканання дамашняга задання. Праверка адпаведных запісаў. Рэалізацыя неабходных і дастатковых умоў для паспяховага выканання дамашняга задання ўсімі навучэнцамі ў адпаведнасці з актуальным узроўнем іх развіцця.
 

Асноўныя кампаненты сучаснага ўрока

Урок - галоўная складовая частка навучальнага працэсу. Вучэбная дзейнасць настаўніка і вучняў у значнай меры засяроджваецца на ўроку. Вось чаму якасць падрыхтоўкі вучняў па той ці іншай вучэбнай дысцыпліне шмат у чым вызначаецца ўзроўнем правядзення ўрока, яго змястоўнай і метадычнай напоўненасцю, яго атмасферай. Для таго каб гэты ўзровень быў досыць высокім, трэба, каб настаўнік у ходзе падрыхтоўкі ўрока пастараўся зрабіць яго своеасаблівым педагагічным творам са сваёй задумай, завязкай і развязкай падобна любому твору мастацтва.
АСНОЎНЫЯ КАМПАНЕНТЫ СУЧАСНАГА УРОКА:
1. Арганізацыйны - арганізацыя класа на працягу ўсяго ўрока, гатоўнасць вучняў да ўрока, парадак і дысцыпліна.
2. Мэтавы - пастаноўка мэтаў навучання перад навучэнцамі, як на ўвесь ўрок, так і на асобныя яе этапы.
3. Матывацыйны - вызначэнне значнасці вывучаемага матэрыяла як ў дадзенай тэме, так і ва ўсім курсе.
4. Камунікатыўны - узровень зносін настаўніка з класам.
5. Зместавы - падбор матэрыялу для вывучэння, замацавання, паўтарэння, самастойнай працы і  т.д.
6. Тэхналагічны - выбар формаў, метадаў і прыёмаў навучання, аптымальных для дадзенага тыпу ўрока, для дадзенай тэмы, для дадзенага класа і  т.д.
7. Кантрольна-ацэначны - выкарыстанне ацэнкі дзейнасці вучня на ўроку для стымулявання яго актыўнасці і развіцця пазнавальнай цікавасці.
8. Аналітычны - падвядзенне вынікаў урока, аналіз дзейнасці вучняў на ўроку, аналіз вынікаў уласнай дзейнасці па арганізацыі ўрока.
     
      Як жа пабудаваць такі ўрок? Як зрабіць так, каб урок не толькі ўзбройваў навучэнцаў ведамі і ўменнямі, значнасць якіх немагчыма аспрэчыць, але каб усё, што адбываецца на ўроку, выклікала ў дзяцей шчырую цікавасць, сапраўдную захопленасць, фармавала іх творчую свядомасць?
 
1. Першае, з чаго трэба пачаць падрыхтоўку да ўроку.

 • дакладна вызначыць і сфармуляваць для сябе яго тэму;
 • вызначыць месца ўрока ў тэме, а тэму - у гадавым навучальным курсе;
 • вылучыць агульную задачу ўрока;
 • канкрэтызаваць задачы ўрока, вылучыць вядучую задачу ўрока, сфармуляваць і запісаць яе ў плане такім чынам, каб яна была даступная, зразумелая навучэнцам;
 • вызначыць вядучыя паняцці, на якія абапіраецца дадзены ўрок, і, наадварот, пазначыць для сябе тую частку вучэбнага матэрыялу ўрока, якая будзе выкарыстана ў далейшым;
 • вызначыць, што павінен зразумець, запомніць вучань на ўроку, што ён павінен ведаць і ўмець пасля ўроку;
 • вызначыць, які навучальны матэрыял паведамляць навучэнцам. У якім аб'ёме, якімі порцыямі, якія цікавыя факты, якія пацвярджаюць вядучыя ідэі паведаміць школьнікам. Для гэтага неабходна ведаць:

1) асаблівасці вучняў класа:

 • узровень класа;
 • стаўленне да прадмета;
 • тэмп працы класа
 • сфарміраванасць ВУН;
 • стаўленне да розных відах вучэбнай дзейнасці;
 • стаўленне да розных формаў вучэбнай працы, у тым ліку не традыцыйным;
 • агульная дысцыпліна навучэнцаў.

2) ўлік індывідуальных асаблівасцяў:

 • тып нервовай сістэмы;
 • камунікатыўнасць;
 • эмацыйнасць;
 • кіраванне успрыманнем новага матэрыялу навучэнцаў;
 • уменне пераадолець дрэнны настрой;
 • упэўненасць у сваіх ведах, уменнях;
 • уменне імправізаваць;
 • уменне карыстацца рознымі сродкамі навучання, у тым ліку ТСН і ЭВТ.
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.